Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

AiRO – de techniek

12 mei 2012BTO

AiRO is een techniek om vervuilde membraanmodules te ontstoppen met behulp van periodieke lucht/waterspoeling. De naam AiRO is een samentrekking van Air (lucht) en RO (Reverse Osmosis, omgekeerde osmose). De AiRO-techniek heeft twee grote voordelen: het zuiveren van water kost met deze reinigingstechniek minder energie, en er zijn minder chemicaliën nodig om de membranen schoon te maken.

Een membraan is een selectieve barrière die gebruikt wordt als filter om water te zuiveren. Voor waterzuivering worden vaak drukgedreven membranen gebruikt. Daarbij wordt het water onder druk door het membraan geperst, een proces dat reverse osmose (RO) wordt genoemd. Het membraan is selectief: het laat water door, maar kan bacteriën en virussen, opgeloste stoffen, zouten en kalk tegenhouden. De membranen worden meestal verpakt als zogenoemde ‘spiraalgewonden membraanmodules’, met zo veel mogelijk membraanoppervlak per kubieke meter. In de membraanmodules bevinden zich kanalen waardoor het voedingswater zich kan bewegen. Veel Nederlandse drinkwaterbedrijven zuiveren grond- en oppervlaktewater met membranen. Het voedingswater voor een membraaninstallatie kan ook bestaan uit zeewater of afvalwater.

Verplaats de knop (of selecteer de tekst naast de knop) om zichtbaar te maken wat het AiRO-concept inhoudt.

Vervuiling van de filters

Membranen kunnen vervuilen. Het kanaal dat de ongewenste stoffen moet afvoeren, raakt langzaam verstopt doordat bacteriën zich ophopen en vermeerderen op het membraan en daar een slijmlaag vormen. Doordat het water niet meer goed kan doorstromen, is er meer energie nodig om schoon water te produceren. De oplossing die Cornelissen met oud-collega Peter Wessels bedacht, was om de membraankanalen verticaal te plaatsen en er periodiek lucht en water doorheen te blazen. Het toevoegen van een lucht/watermengsel zorgt voor een sterke turbulentie in het kanaal. Zodoende kan AiRO gebruikt worden om vervuilde membraankanalen te ontstoppen: door turbulentie-krachten laat de slijmerige laag los. Het vuil wordt vervolgens apart afgevoerd.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
Emile Cornellissen 01 januari 2012 Cornelissen lid IWA Specialist Group Membrane Technology Samen met dr. Mike Dixon (SA water, nu NanoH2O in Los Angeles-VS) voor het SA Waterhuis in het hartje van Adelaide 16 juli 2012 Distinguished Researcher in Zuid-Australië
Iets heel anders
15 november 2012 Aandeelhouders en hun drinkwaterproductie