Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Beschermingszones rond waterwingebieden zijn groot genoeg

21 februari 2012BTO

Transport van water door zuurstofhoudende waterpakketten zorgt voor betere virusverwijdering. Uit veldonderzoek in de waterleidingduinen bij Waternet blijkt dat een beschermingszone van zestig dagen rond waterwingebieden afdoende is.

Rond drinkwaterwingebieden geldt een beschermingszone van zestig dagen: vanaf de rand van de beschermingszone moet water minimaal zestig dagen horizontaal door de bodem ‘reizen’ voor het bij een put komt en wordt gewonnen. Zo worden eventuele ziekteverwekkende bacteriën en virussen in het water afdoende verwijderd. In drinkwaterwingebieden waar het grondwater zuurstof bevat, zijn die zestig dagen afdoende. Eerder onderzoek liet zien dat als het grondwater geen zuurstof bevat, de verwijdering minder goed verloopt. Omdat het water niet alleen horizontaal maar ook verticaal door de bodem reist, is de beschermingszone dan toch groot genoeg. Nu wordt onderzocht hoe de verwijdering verloopt in gebieden waar het grondwater maar een beetje zuurstof bevat.

Effectieve verwijdering

De verwijdering blijkt in deze gebieden even effectief als in gebieden met meer zuurstof. De beschermingszone van zestig dagen beschermt dus alle gebieden afdoende tegen de doorbraak van ziekteverwekkende bacteriën en virussen, die afkomstig kunnen zijn van bijvoorbeeld oppervlaktewater of een lekkend riool in de nabijheid van de put.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
IJzermangaan 23 mei 2012 Bacteriën helpen om ijzer en mangaan uit grondwater te halen 13 februari 2012 Onderbouwde keuzes voor gezond en veilig drinkwater
Iets heel anders
19 februari 2012 Meer zien onder de grond - in drie dimensies