Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Blijvende aandacht voor hergebruik reststoffen

13 augustus 2012Onderzoek

‘Omgevingsbewustzijn’ is een van de belangrijkste kenmerken van de watersector. Van oudsher is er aandacht voor energie-efficiency, zuinig omgaan met grondstoffen en het terugdringen van afvalstromen. In de afgelopen jaren is het hergebruik van reststoffen uit de waterketen steeds hoger op de agenda komen te staan.

De watersector is zich bewust van haar (invloed op de) omgeving

Alle waterbedrijven ontwikkelen via Reststoffenunie initiatieven om hergebruik van reststoffen te stimuleren. Daarbij schakelen de initiatiefnemers KWR in voor begeleiding en ondersteunend onderzoek. Zo wint waterbedrijf Vitens humusstoffen terug uit grondwater met een hoog kleurgetal. Dat is toepasbaar in de landbouw als bodemverbeteraar. En de onthardingskalk uit drinkwater, in de vorm van korrels, is heel geschikt voor hergebruik.

Energie, water en grondstoffen

Ook waterschappen ontplooien mooie initiatieven. Onder de noemer ‘De Energiefabriek’ ontwikkelen ze projecten om de waterzuivering energie te laten leveren. Dat kan bijvoorbeeld door het slib uit het afvalwater om te zetten in biogas. Onder de noemer ‘De Waterfabriek’ starten ze projecten om het gezuiverde afvalwater, het zogenaamde effluent, te hergebruiken in de industrie. Daarnaast is er een derde projectenstroom: ‘De Grondstoffenfabriek’. Die naam omvat alle projecten die gericht zijn op het terugwinnen van stoffen (zoals fosfaten) uit het afvalwater. Samen met KWR en de Reststoffenunie werken de waterschappen aan gemeenschappelijke onderzoeksprojecten, onder meer via TKI Watertechnologie.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
23 juni 2012 Bouwen aan een internationaal kenniscentrum 22 oktober 2012 Waterschap is Grondstoffenfabriek
Iets heel anders
04 juni 2012 Kees van Leeuwen hoogleraar ‘Water Management and Urban Development’