Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Bouwen aan een internationaal kenniscentrum

23 juni 2012Netwerken

Voor het ontwikkelen van afzetmarkten voor reststoffen uit de watercyclus, is Reststoffenunie een belangrijke partner van KWR en de waterbedrijven. Ook delen de samenwerkingspartners een internationale ambitie.

Wie ‘hergebruik van reststoffen in de watersector’ zegt, zegt ‘Reststoffenunie’. Die ontwikkelt sinds 1995 markten voor de reststoffen uit de drinkwaterbereiding. “We gaan in gesprek met mogelijke afnemers en brengen in kaart wat ze nodig hebben,” zegt directeur Hay Koppers. “Maar we doen meer. Om leverancier en afnemer te koppelen, is een goede beheersing van de toevoerketen nodig. In dat kader zorgen we onder meer voor een verantwoorde verwerking, opslag en transport van de herbruikbare reststoffen.”

Hay Koppers (Reststoffenunie) en Martin Meerkerk (KWR) stellen protocollen op voor bemonstering en analyse van reststoffen, en voor opslag en vervoer van reststoffen uit de drinkwaterbereiding.

Hay Koppers (Reststoffenunie) en Martin Meerkerk (KWR) stellen protocollen op voor bemonstering en analyse van reststoffen, en voor opslag en vervoer van reststoffen uit de drinkwaterbereiding.

Adviseren en lobbyen

Voor de waterbedrijven en onderzoekers is het uiteraard van belang dat ze de klanten voor reststoffen en hun wensen kennen. Zo moeten kalkkorrels voor toepassing in de papierindustrie veelal maagdelijk wit zijn en geen andere bestanddelen dan calciet bevatten. “En struviet mag niet zonder meer toegepast worden in de landbouw,” weet Koppers. “Daarvoor moet je een zogenaamde toelating hebben in het kader van de Meststoffenwet. De afvalstoffenwetgeving is behoorlijk complex. Omdat wij daar goed in thuis zijn, adviseren we bedrijven over de toepassing ervan. En we proberen aan de politiek duidelijk te maken waar de beperkingen in de huidige wetgeving zitten die duurzamere oplossingen voor reststoffen in de weg staat.”

Competence center for resource recovery

Om hergebruik van reststoffen uit water niet alleen in Nederland, maar wereldwijd te kunnen ondersteunen, bouwt KWR aan een competence center for resource recovery, een open innovatiecentrum dat helemaal gericht is op deze thematiek. Het centrum komt tot stand in samenwerking met de International Water Association (IWA).

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
13 augustus 2012 Blijvende aandacht voor hergebruik reststoffen 22 oktober 2012 Waterschap is Grondstoffenfabriek
Iets heel anders
26 september 2012 Rust en comfort in een groene omgeving