Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Eenvoudiger lekken en doorleveringen opsporen

28 mei 2012BTO

In het ondergrondse waterleidingnet komen soms lekkages of lekverliezen voor, die niet altijd eenvoudig zijn te traceren. Peter van Thienen ontwikkelt de Vergelijking van LeveringsPatroonVerdelingen (VLPV)-methode om lekverliezen snel op te sporen. Dankzij deze innovatieve methode, die gebaseerd is op metingen die waterbedrijven toch al doen, kunnen zij gericht op zoek naar oorzaken van een afwijkende waterbalans, en krijgen ze meer inzicht in hun data en netwerk.

De VLPV-methode kan met leveringspatronen voor verschillende perioden de ontwikkeling van het verbruik en het lekverlies in een gebied karakteriseren en kwantificeren. De methode is in 2011 voor de waterbedrijven ontwikkeld en wordt in 2012 bij PWN en Evides Waterbedrijf getest.

Waterbalans

Bij PWN laat de methode zien hoe de aanwezigheid van toeristen op Texel de verbruikspatronen beïnvloedt en wordt onder meer een openstaande verbinding naar een aangrenzend leveringsgebied opgespoord. Bij Evides wordt een openstaande verbinding tussen de leveringsgebieden Delft en het Westland snel getraceerd. Henk de Kater van Evides: “We signaleerden een waterbalans van het Westland die we niet konden verklaren. Met de VLPV-methode zagen we dat wat in het ene gebied ‘plus’ was, in het andere gebied ‘min’ was. We onderzochten de situatie en er bleek een afsluiter open te staan, waardoor water was doorgeleverd vanuit het ene naar het andere gebied. Dergelijke situaties kunnen nogal eens onopgemerkt blijven en de waterbalans verstoren, maar met de nieuwe methode hadden we er snel zicht op.”

11-VPLV-methode-1-gedraaid

Bedrijfsvoering volgen

De VPLV-methode blijkt snel en eenvoudig, gebruikt uitsluitend meetgegevens en bevat dus geen aannames of onzekerheden, zoals veel modellen. Waterbedrijven kunnen dankzij de VPLV-methode op basis van meetgegevens die ze toch al verzamelen beter begrijpen hoe water verbruikt wordt en waar veranderingen in afzet door worden veroorzaakt. Dit kan schade beperken, kosten besparen en inzicht vergroten. De Kater: “Naast het opsporen van lekverliezen kun je er heel goed je bedrijfsvoering mee volgen en uiteindelijk op aanpassen. Wij gaan er zeker mee door, en zullen de methode naast andere filters gebruiken om naar onze meetdata kijken.”

Doorontwikkeling

De VLPV-methode is ontwikkeld binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO). Doorontwikkeling vindt plaats via het innovatieonderzoek van KWR. Een aantal waterbedrijven is geïnteresseerd in de ontwikkeling van een VLPV-tool die zij zelf kunnen gebruiken. KWR sluit ook aan bij het Europese project INCOM. De methode wordt daar bijvoorbeeld ingezet om een grote dataset van Eau de Paris te onderzoeken. In Lille wordt een testnetwerk ingericht.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
06 januari 2012 Beter omgaan met spanningen 10 augustus 2012 Waterverbruik Hamburg in kaart
Iets heel anders
15 maart 2012 Grote stap in onderzoek naar geneesmiddelen in water