Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Europese deskundigen opleiden in rioolwaterepidemiologie

28 oktober 2012Netwerken

In 2012 is KWR regelmatig in het nieuws met conclusies over drugsgebruik op basis van metingen in rioolwater. Om internationaal de kennis op het gebied van de epidemiologie van (illegale) drugs aan de hand van rioolwateranalyses te vergroten, wordt in oktober 2012 met 16 Europese instituten een internationaal onderzoeks- en trainingsnetwerk opgezet rond ‘sewage profiling at the community level’: SEWPROF.

Het netwerk zal in stand blijven tot en met 2017 en wordt gesubsidieerd door de EU. Coördinator dr. Barbara Kasprzyk-Hordern van de Universiteit van Bath: “SEWPROF zal een nieuwe generatie van onderzoekers opleiden die zich zullen specialiseren in monitoringsmethoden gebaseerd op rioolwaterepidemiologie. Het netwerk zal daarmee voorop lopen in het onderzoek naar nieuwe methoden voor diagnose en behandeling van belangrijke gezondheidsvraagstukken.

Kick-off meeting van SEWPROF in Lissabon, december 2012

Kick-off meeting van SEWPROF in Lissabon, december 2012

Massaspectrometrie

KWR verzorgt met het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica van de UvA de Nederlandse inbreng binnen SEWPROF. Erik Emke, Pim de Voogt en promovenda Ana Causanilles ontwikkelen hoge-resolutie massaspectrometrische analysemethoden om de aanwezigheid van bestaande en nieuwe psychoactieve stoffen in rioolwater te bepalen. Ze bekijken daarbij de doelmatigheid van verschillende ionisatietechnieken. Met de resultaten is het mogelijk vast te stellen volgens welke trends drugsgebruik ruimtelijk en in tijd varieert. De eerste trainingsbijeenkomst is in 2013 in Bath.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
29 juli 2012 Rioolwateronderzoek geeft betrouwbare gegevens 26 juli 2012 Unieke wetenschappelijke samenwerking onthult harde feiten over Europees drugsgebruik
Iets heel anders
25 januari 2012 Efficiënter gebruik van aktieve-kool-installaties