Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Intreerede Wim van Vierssen over flexibel en hoogwaardig wateronderzoek

18 januari 2012Netwerken

‘Water@work! Over een kennissysteem met kleine spelers en grote ambities’ is de titel van de rede waarmee CEO Wim van Vierssen van KWR officieel zijn leerstoel aan de Technische Universiteit Delft aanvaart. Van Vierssen houdt zich daar bezig met Science System Assessment van het watergerelateerde onderzoek. Hij kijkt naar hoe wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd en naar de relatie met de samenleving.

Waterwork[1]

Het wateronderzoek in Nederland heeft een sterke uitgangspositie, constateert Van Vierssen. De watersector behoort tot de 9 economische topgebieden die de regering heeft aangewezen. De sector is weliswaar erg gefragmenteerd maar goed georganiseerd en heeft een sterke verbinding met de burger. Verder is er op wereldschaal een gebrek aan veilig en schoon water. De bijdrage van Nederland waterland aan de internationale waterkennisproductie is met 3 procent klein, maar afgezet tegen de grootte van ons land is het juist heel goed.

Kennisvragen bundelen

Klein, flexibel en hoogwaardig is volgens Van Vierssen voor wateronderzoek de succesformule voor de toekomst. (Semi)overheden in de watersector zouden hun watergerelateerde kennisvragen moeten bundelen en die dan gezamenlijk aanbesteden. Onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan een nog grotere efficiëntie en kostenbesparing.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact