Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

Wim van Vierssen, CEO 

Jointly meeting global challenges

2 januari 2012Organisatie

Wij als watersector staan voor uitdagingen die wereldwijd aandacht opeisen. Wetenschappelijke samenwerking is daarbij een sleutelfactor en daartoe is kennis delen van essentieel belang. Wat leert ons het verleden?

“Alles is overal en het milieu selecteert”, het beroemde paradigma afkomstig van de Nederlandse ‘Harvard’-bioloog Baas Becking van zo’n 100 jaar geleden. Kort en goed, zijn hypothese was dat veel micro-organismen eigenlijk overal in enigerlei vorm wel voorkomen, maar dat het milieu bepaalt of een soort ook goed gedijt.

In zijn tijd, de eerste helft van de 20e eeuw, moest je als wetenschapper nog op reis om kennis te kunnen delen. Niet alle kennis was overal. En dus kon ook niet iedereen erover beschikken. Onze eigen Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in Amsterdam ontleende er een eeuw eerder, aan het begin van de 19e eeuw, haar bestaansrecht aan; ontmoetingsplaats voor de wetenschap. Maar goed, rond die tijd waren trekschuit en koets dan ook nog normale transportmiddelen.

Dit jaar, aan het begin van de 21e eeuw, sluit KWR zich aan bij een wereld waarin wetenschappelijke kennis in toenemende mate ’overal zal zijn’ en waarin ’de professional selecteert’. Wereldwijd gedeelde, online kennis wordt de norm!

Vanuit die gedachte kiezen we dit jaar voor een compact papieren jaaroverzicht en een uitgebreid digitaal jaarverslag op jaarverslag2012.kwrwater.nl. Dit laatste heeft de vorm van een kennisintensieve omgeving die vraaggestuurd is, waardoor u naar verwachting dat vindt wat u zoekt. Alles is bijna overal en u selecteert.

Met het gestructureerd en online beschikbaar stellen van onze kennis, hopen wij u te ondersteunen bij uw bijdrage aan het samen oplossen van belangrijke watervraagstukken.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
05 december 2012 Aantal publicaties en citaties neemt elk jaar toe 05 oktober 2012 Organigram