Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Keynote Wim van Vierssen: Heeft de watersector een Higgs-deeltje nodig?

20 september 2012Netwerken

In zijn keynote op de IWA World Water Congress & Exhibition in Busan spreekt CEO Wim van Vierssen van KWR over de uitdaging de hele wereldbevolking van gezond en veilig drinkwater te voorzien, en de weg die de watersector volgens hem zou moeten inslaan. Hij vraagt zich af: weten wij, bedrijven en organisaties in de watersector, mensen te boeien met onze missie?

Wim_van_Vierssen_mei_12-012_A5

“We leven in een wereld waarin de wetenschap niet automatisch gezaghebbend is”, zegt Wim van Vierssen. “Dat betekent dat we onszelf moeten waarmaken, we moeten laten zien dat de wetenschap de mensheid verder helpt. We leven ook in een kenniseconomie: kennis wordt steeds belangrijker en verspreidt zich over de wereld. Een derde aspect van de huidige tijd is dat de druk op de aarde toeneemt. Problemen als klimaatverandering, droogte, verstedelijking en milieuvervuiling kunnen niet langer wachten op een oplossing.” Gevolg: de watersector staat voor een immense opgave. De sector zelf is klein en sterk gefragmenteerd, maar wel nieuwsgierig, goed georganiseerd en van levensbelang, aldus Van Vierssen. “De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat de resource efficiency toeneemt, zodat we bij een groeiende wereldbevolking nog altijd voldoende schoon drinkwater hebben voor iedereen?”

Water Resource Efficient Society

Binnen de International Water Association (IWA) zou bovengenoemde vraag ook centraal moeten staan, stelt Van Vierssen. Gedreven door nieuwsgierigheid en pragmatisme, én door vraag en aanbod te matchen, moeten nieuwe initiatieven, zoals het European Innovation Partnership (EIP) on Water en het samenwerkingsmodel Watershare, leiden naar antwoorden. Andere sectoren moeten worden aangetrokken en bovenal moet de rol van ‘regisseur’ IWA veranderen. “De meer dan 13.000 leden komen uit alle landen en vertegenwoordigenalle disciplines. Maar kijk eens naar hun culturele achtergrond. Uit onderzoek van KWR en IWA blijkt dat de helft van de leden uit Angelsaksische landen komt. We praten met z’n allen over innovatie, maar zetten Azië, Zuid-Amerika en Afrika buitenspel. Daarnaast zitten er relatief veel wetenschappers aan tafel, en weinig leden vanuit utilities, governments en agencies. Om te komen tot een (Water) Resource Efficient Society kunnen we niet op dezelfde voet doorgaan. Dát is onze ‘Higgs’, daar moeten we aandacht voor vragen”, concludeert Van Vierssen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
15 september 2012 IWA 2012 Busan: Wereldwijd netwerken in Zuid-Korea 06 juni 2012 KWR en IWA onderzoeken wereldwijd netwerk van waterprofessionals
Iets heel anders
19 december 2012 Ontwerp en inrichting technische ruimten vastgesteld 05 mei 2012 Wat doet klimaatverandering met de waterhuishouding?