Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

KWR en IWA onderzoeken wereldwijd netwerk van waterprofessionals

6 juni 2012Netwerken

KWR en de International Water Association (IWA) sluiten een overeenkomst waarin zij afspreken gezamenlijk het wereldwijde netwerk van IWA te onderzoeken. Binnen dit kennisnetwerk – dat de gehele watercyclus beslaat – opereren waterprofessionals vanuit verschillende inhoudelijke disciplines, organisaties en nationale culturen. Het onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen hoe deze professionals binnen IWA samenwerken. De resultaten kunnen inzicht geven in de wijze waarop het netwerk aangestuurd en gestimuleerd kan worden, gericht op complexe watervraagstukken in de toekomst.

Net als KWR wil IWA een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Het kennisnetwerk op het gebied van de watercyclus van IWA telt alleen al ruim 50 Specialist Groups met leden uit zo’n 130 landen, van universiteiten en onderzoeksinstituten tot overheid, waterbedrijven en industrie. Al deze leden vertegenwoordigen organisaties, bezoeken evenementen en wisselen kennis uit. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van het functioneren en de rol van dit unieke netwerk, starten KWR en IWA een gezamenlijk onderzoeksproject. “We willen beter begrijpen hoe kennis wordt gevormd, uitgewisseld en gebruikt”, aldus Paul Reiter, CEO van IWA. “Met als doel de hele watersector vooruit te helpen. KWR heeft zelf ook een uitgebreid netwerk en veel kennis in huis, en is dus een goede partner voor dit onderzoek.”

Verankering kennismanagement

Het onderzoek – dat zal bestaan uit een sociale netwerkanalyse, surveys en interviews – levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve data op. Zo is al gekeken naar de worteling van IWA in het wetenschappelijke domein: in welke mate zijn IWA-leden vertegenwoordigd in de belangrijke wetenschappelijke onderzoeksthema’s? Volgens Mariëlle van der Zouwen, onderzoeker kennisnetwerken en governance van KWR, is er veel overlap tussen de specialisaties van de leden en belangrijke onderzoeksthema’s. KWR heeft ook al gekeken naar wetenschappelijke tijdschriften die IWA uitbrengt; ook die leveren in absolute zin een belangrijke, te kwantificeren bijdrage aan de wetenschap. Met het gezamenlijke onderzoek van KWR en IWA wordt kennismanagement nog beter verankerd binnen IWA en de watersector.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
02 januari 2012 Jointly meeting global challenges
Iets heel anders
30 maart 2012 Bedrijfstakonderzoek voor drinkwaterbedrijven vernieuwd Mirjam Blokker wordt door het 'Journal of Water Resources Planning and Management' benoemd tot 'Best Reviewer' 13 maart 2012 Beste reviewer wetenschappelijk tijdschrift