Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

KWR lanceert Watershare® tijdens IWA Busan 2012

18 september 2012Netwerken

Watergerelateerde expert tools beschikbaar stellen voor de watersector en de maatschappij. Dat beoogt KWR met het lanceren van Watershare® tijdens het IWA World Water Congress in Busan.

Wereldwijd hebben overheden de verantwoordelijkheid om hun inwoners te voorzien van gezond drinkwater en riool- en afvalwater veilig te behandelen. De watersector, belast met deze taak, is in veel landen sterk versnipperd. Binnen Watershare® delen kennisinstituten uit de verschillende landen hun expertise, ervaring en netwerken om samen te werken aan een gezonde en duurzame samenleving.

Gebaseerd op 40 jaar onderzoek

KWR, met zijn geschiedenis van veertig jaar collectieve kennisontwikkeling in de publieke watersector, is initiatiefnemer van Watershare®. KWR-manager Idsart Dijkstra: “Watershare® biedt geselecteerde kennisinstituten tools, waarmee ze oplossingen kunnen generen voor de grote, complexe en vaak ook universele uitdagingen waar de watersector voor staat. Denk aan klimaatverandering, duurzaamheid, verstedelijking. Watershare® zorgt ervoor dat kennisinstituten hun eindgebruikers – waterbedrijven, nutsbedrijven, gemeentes en waterschappen – beter kunnen bedienen, waardoor zij op hún beurt beter kunnen voorzien in de waterbehoeften van de inwoners van hun gebied.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
17 oktober 2012 “Een sneller, completer en beter beeld van bestaande kennis”
Iets heel anders
Von Asmuth promoveert op analyse grondwaterstanden 05 maart 2012 Von Asmuth promoveert op analyse grondwaterstanden