Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Meer doen met data uit massaspectrometer door slimmere dataverwerking

17 april 2012BTO

Metingen met de hoge-resolutie-massaspectrometer leveren meer informatie op over stoffen in verschillende soorten water dankzij nieuwe analysemethoden en betere dataverwerkingssoftware.

KWR zet al enige tijd zogenoemde hoge-resolutie-massaspectrometers in om te meten welke stoffen in verschillende soorten water te vinden zijn. Deze massaspectrometers kunnen de molecuulmassa van een stof bepalen tot op vijf cijfers achter de komma. Ze worden vaak ingezet voor het identificeren van verschillende stoffen in hetzelfde monster, die allemaal in lage concentraties aanwezig zijn. Met deze techniek is het mogelijk breed screenend onderzoek uit te voeren: kijken naar zo veel mogelijk stoffen die tegelijk aanwezig zijn. Voordat deze techniek beschikbaar was werd er vooral gezocht naar specifieke, van tevoren geselecteerde stoffen (targetanalyse).

Software testen en gezamenlijke database bouwen

De metingen zorgen voor een enorme hoeveelheid meetgegevens over meerdere jaren. Waterbedrijven willen graag weten welke stoffen in hun ruwe water (kunnen) voorkomen, zodat ze tijdig maatregelen kunnen nemen om ongewenste stoffen te verwijderen bij de drinkwaterbereiding en zo nodig aan te dringen op emissiebeperking. Maar het oogsten van bruikbare gegevens uit de grote datafiles is nog volop in ontwikkeling.

Om data sneller te kunnen verwerken, testen onderzoekers twee softwarepakketten en passen deze toe in lopend onderzoek, onder meer met het RIVM. Daaruit blijkt dat de nieuwe software het mogelijk maakt om snel uit te zoeken of bepaalde (soorten) stoffen vaker voorkomen in grond- en oppervlaktewater en of de concentraties van die stoffen af- of juist toenemen.

Daarnaast bouwt KWR met collega-instituten aan een gezamenlijke accurate massa-database, zodat kennis in Europa gebundeld wordt om sneller veel stoffen in het water te identificeren.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
15 maart 2012 Grote stap in onderzoek naar geneesmiddelen in water 25 november 2012 Nanodeeltjes opsporen in het milieu en water
Iets heel anders
06 augustus 2012 Inzicht in effecten van kwelwater op begroeiing natuurgebieden