Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Nanodeeltjes opsporen in het milieu en water

25 november 2012BTO

Nieuwe apparatuur en detectiemethoden voor nanodeeltjes maken onderzoek naar gedrag en risico’s van nanodeeltjes in water mogelijk. KWR doet binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) en het samenwerkingsverband NanoNextNL onderzoek naar de toepassingen en risico’s van nanotechnologie.

Steeds meer consumentenproducten bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer. Ze hebben daardoor andere eigenschappen dan ‘gewone’ chemische stoffen. Nanodeeltjes zijn te vinden in steeds meer toepassingen, zoals in medicijnen, zonnecellen, textiel of zonnebrandmiddelen.

Voorscheiden en detecteren

De vraag is of nanodeeltjes ook in het milieu of in drinkwater voorkomen, en welke effecten ze hebben. KWR ontwikkelt methoden om lage concentraties van verschillende soorten nanodeeltjes in water op te sporen en te identificeren. Voor de voorscheiding is een nieuwe instrument in gebruik genomen, de Field Flow Fractionation (FFF), die nanodeeltjes op basis van grootte scheidt. Daarnaast focussen onderzoekers op het detecteren van fullerenen – nanodeeltjes die bestaan uit bolletjes van koolstofatomen – met chromatografie en massaspectrometrie. De ontwikkelde, zeer gevoelige detectiemethoden worden toegepast in een studie naar de invloed van humuszuur en zouten op het gedrag van deze nanodeeltjes in het milieu.

Nanodeeltjes kunnen verschillende structuren hebben

Nanodeeltjes kunnen verschillende structuren hebben

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
18 augustus 2012 Genen inzetten om giftige stoffen op te sporen 15 maart 2012 Grote stap in onderzoek naar geneesmiddelen in water
Iets heel anders
22 november 2012 Onderzoek bereidt gemeenten voor op nieuw bodembeleid