Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Rioolwateronderzoek geeft betrouwbare gegevens

29 juli 2012Onderzoek

Onderzoek naar drugsgebruik vormt een belangrijke basis voor het ontwikkelen van effectief drugsbeleid, en voor het bepalen van de effectiviteit van het huidige drugsbeleid in landen. Tot op heden zijn enquêtes de meest gebruikte onderzoeksmethode. “Er zal altijd enige onzekerheid zijn over de betrouwbaarheid van op enquêtes gebaseerde studies”, zegt Kevin Thomas, Research Manager bij het Noorse Instituut voor Wateronderzoek (NIVA). “Onderzoek van riolen in steden geeft zeer accurate en betrouwbare gegevens over de in totaal gebruikte hoeveelheid drugs in die steden.”

Gebruikelijk is om enquêtes af te nemen bij een specifieke groep binnen de samenleving, zoals bezoekers van feesten of drugsverslaafden, of bij de bevolking in het algemeen. Aanvullende informatie komt van de politie en uit douanerapporten over inbeslagnemingen, vrijwillig ingeleverde drugs en opname- en medische data van ziekenhuizen. Kevin Thomas leidt het Europese onderzoek naar illegaal drugsgebruik. Hij is van mening dat de metingen in rioolwater een belangrijke aanvulling zijn op huidige onderzoeksmethoden. “Door het onderzoek van rioolwater kunnen we vaststellen hoe groot het drugsgebruik is in een stad. Er kan ook snel gemeten worden of er in een korte tijd veranderingen zijn.” Deze veranderingen kunnen het gevolg zijn van een inval van de politie bij productielocaties, of nieuwe middelen die op de markt komen, zoals designer drugs.

Methode wint snel terrein

In 2012 worden het rioolwater van verschillende Europese en Amerikaanse steden onderzocht. Thomas: “Deze methode is overal toepasbaar. Met de juiste financiering hebben we voor het eerst de mogelijkheid meer inzicht te verkrijgen in de harde feiten omtrent wereldwijd illegaal drugsgebruik.” KWR ontvangt naar aanleiding van de Europese studie meerdere aanvragen voor onderzoek. Zo wordt onder meer het influent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Katwoude onderzocht.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
SEWPROF 28 oktober 2012 Europese deskundigen opleiden in rioolwaterepidemiologie 26 juli 2012 Unieke wetenschappelijke samenwerking onthult harde feiten over Europees drugsgebruik
Iets heel anders
14 juni 2012 Geen chloorsmaak dankzij biologisch stabiel drinkwater