Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Schone membranen voor schoon drinkwater

13 oktober 2012BTO

KWR ontwikkelt een nieuwe test, die snel en kosteneffectief de optimale reinigingsmethode identificeert voor membraanfilters die vervuild zijn door biofouling.

Een biofilm. Rood zijn de actieve bacteriën, groen extracellulair materiaal.

Een biofilm. Rood zijn de actieve bacteriën, groen extracellulair materiaal.

Membraanfiltratie is een belangrijke techniek bij de drinkwaterbereiding. Membranen fungeren als een zeef en houden ongewenste stoffen en ziekteverwekkers uit het drinkwater. Op het oppervlak van deze membranen kunnen bacteriën groeien die samen een biofilm vormen. In die biofilm scheiden ze ook allerlei stoffen af, zogenoemd extracellulair materiaal. Door de aanwezigheid van die biofilm gaan de prestaties van de zuiveringsinstallatie achteruit. Daarom moeten membraaninstallaties regelmatig worden schoongemaakt. Selectie van de juiste schoonmaakprocedure (reinigingsmiddel, omstandigheden) onder praktijkcondities is tijdrovend en duur, en wordt daarom meestal niet gedaan.

Test die waterbedrijven kunnen inzetten

KWR ontwikkelt binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) een testmethode. In een testopstelling met watercirculatie wordt een groot aantal biofilmmonsters geproduceerd, daarbij kan hetzelfde voedingswater worden gebruikt als van de installatie die moet worden schoongemaakt. Deze biofilmmonsters worden blootgesteld aan verschillende reinigingscondities (middelen, temperatuur, tijd). Daarna wordt gemeten hoeveel is overgebleven van de biofilm (bacteriën en extracellulair materiaal). Waterbedrijven kunnen deze test gebruiken om de bedrijfsvoering van hun membraaninstallatie beter en efficiënter te maken.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
IJzermangaan 23 mei 2012 Bacteriën helpen om ijzer en mangaan uit grondwater te halen 13 februari 2012 Onderbouwde keuzes voor gezond en veilig drinkwater
Iets heel anders
06 januari 2012 Beter omgaan met spanningen