Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Start Europees project DEMEAU

8 november 2012Netwerken

Op 8 en 9 november vindt bij waterbedrijf Dunea de kick-off plaats van het Europese project DEMEAU. Het doel van dit driejarige project is het valoriseren van Europese onderzoeksresultaten naar de aanpak van verontreinigingen in de waterketen. Aan DEMEAU doen zeventien partijen uit vijf landen mee. KWR leidt het consortium.

Het Europese onderzoek naar verontreinigende stoffen moet leiden tot een hogere veiligheid van onze drink- en afvalwatervoorzieningen en een betere volksgezondheid. DEMEAU verkent vier groepen veelbelovende technologieën:

  1. Managed Aquifer Recharge
  2. Keramische membraanfiltratie
  3. Geavanceerde oxidatie
  4. Bioassays

Samenwerking

Binnen het project werken onderzoeksinstituten, innovatieve MKB’s, waterbedrijven en beleidsmakers samen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de waterbedrijven: zij fungeren als eerste gebruiker van de geselecteerde technologieën.

DEMEAU vergelijkt geschiktheid en kosteneffectiviteit van nieuwe en bestaande technologieën. In Nederland worden pilots opgezet bij de waterbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Buiten Nederland gebeurt dat bij de waterbedrijven van Hamburg, Berlijn, Aken, Zurich en Barcelona.

Om de geteste technologieën verder te verspreiden en op de markt te brengen, werkt DEMEAU samen met beleidsmakers en standaardisatieorganisaties op landelijk en Europees niveau.

Voor KWR past DEMEAU in de reeks van grote Europese waterketenprojecten die KWR de afgelopen jaren heeft gecoördineerd. De verbinding met Europese waterbedrijven, technologieleveranciers en kennisinstituten wordt daarmee verder versterkt.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
25 december 2012 TAPES: Transnational Action Program on Emerging Substances 24 juli 2012 TRUST, voor een duurzame stedelijke watervoorziening
Iets heel anders
28 mei 2012 Eenvoudiger lekken en doorleveringen opsporen