Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

TAPES: Transnational Action Program on Emerging Substances

25 december 2012Netwerken

Eind 2012 slaan kennispartners uit vier Noordwest-Europese landen de handen ineen voor het project TAPES: Transnational Action Program on Emerging Substances. Ze gaan met financiële ondersteuning uit Europese regionale ontwikkelingsfondsen (NWE Interreg IVb) kennis bundelen en uitbreiden over emerging substances: (nieuwe) stoffen die een bedreiging kunnen vormen voor milieu, gezondheid en waterkwaliteit. De stoffen kunnen voorkomen in oppervlakte-, grond- en afvalwater.

In de watersector wordt door diverse belanghebbenden onderzoek gedaan naar dergelijke emerging substances of ‘nieuwe bedreigingen’, in Nederland bijvoorbeeld door KWR en het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de waterbedrijven Maar het probleem van emerging substances bestrijkt de hele watercyclus en is grensoverschrijdend. Vervuilingen komen bijvoorbeeld via een rioolwaterzuivering in het milieu en bedreigen dan verderop in het stroomgebied – soms zelfs in andere landen – de drinkwatervoorziening.

De noodzaak van TAPES

“Naar schatting negentig procent van de kennis over emerging substances is momenteel niet breed beschikbaar, maar in handen van een of enkele, vaak publieke instanties,” zegt Dieuwke Voorhoeve van KWR. “Via TAPES komt deze kennis beschikbaar voor verschillende groepen eindgebruikers. Denk aan waterschappen, waterbedrijven, beheerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties, nationale en lokale bestuurders, pers en geïnteresseerd publiek.”

Uitgebreide kennisbasis

Het platform richt zich op verzamelen en valideren van kennis over de aanwezigheid en monitoringstechnieken van emerging substances in water. Datzelfde geldt voor kennis over verwijdering van deze stoffen tijdens traditionele en nieuwe processen van afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding. Pilotonderzoek en demonstratieprojecten zullen deze kennisbasis verder versterken. Dat moet leiden tot verantwoorde en kostenbewuste keuzes in de waterzuivering: op welk punt in de cyclus en met welke technologie kunnen bepaalde emerging substances het best worden verwijderd? “Ook kennis over de impact van emerging substances op menselijke gezondheid en het aquatische ecosysteem valt binnen het werkgebied van TAPES. Dat helpt bestuurders om bevolking en milieu te beschermen tegen ongewenste effecten van emerging substances. TAPES zal hiervoor een beslissingsondersteunend systeem opleveren,” zegt Voorhoeve.

Inititatiefnemers

TAPES is een Europees project met de volgende deelnemers:

Tapes

“Maar,” benadrukt Voorhoeve, “de partners in TAPES zetten de deur wijd open voor andere participanten. Waar je elkaar kunt aanvullen en versterken, moet je dat vooral niet laten!”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
08 november 2012 Start Europees project DEMEAU 24 juli 2012 TRUST, voor een duurzame stedelijke watervoorziening
Iets heel anders
Hans Huis in 't Veld 11 november 2012 “Het stimuleren van samenwerking in de waterketen”