Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

TKI Watertechnologie van start

3 november 2012Netwerken

Om innovaties te stimuleren en om economische waarde te creëren uit ontwikkelde kennis wordt een nieuwe stimuleringsregeling van kracht: de TKI-regeling (Topconsortium Kennis en Innovatie). Binnen TKI Watertechnologie is KWR een van de ingangen voor samenwerkingsprojecten. Waterbedrijven, waterschappen en gemeenten kunnen KWR benaderen met onderzoeksvragen, waarna samenwerking wordt gezocht met leveranciers en ingenieursbureaus. Voor 2013 worden 22 projecten vastgesteld.

KWR is de ingang voor onderzoeksvragen vanuit eindgebruikers in de publieke sector: waterbedrijven, waterschappen en gemeenten. Andere ‘loketten’ binnen TKI Watertechnologie zijn STW (wetenschappelijke vragen), Wetsus en TNO (commerciële vragen) en het MKB-loket (coördinatie). Het idee achter TKI is dat private ondernemingen en onderzoeksorganisaties gezamenlijk werken aan vraaggestuurde projecten binnen de waterketen. Dit bespaart kosten en moet leiden tot meer innovaties en bruikbare kennis. Ondernemingen die zelf willen investeren in onderzoek en innovatie, en die zich hierin willen laten steunen via de TKI-regeling, benaderen een van de loketten van TKI Watertechnologie. Voor elke euro die private ondernemingen inleggen, betaalt de overheid een TKI-toeslag.

6 thema’s

De Programmaraad keurt voor 2013 22 projecten goed die – in samenspraak met eindgebruikers en bedrijfsleven – zijn geselecteerd. De projecten vallen onder 6 thema’s:

 

Een van de eerste projecten die starten, is het project ‘Sustainable Airport Cities’ met als doel fosfaat te winnen uit afvalwater op Amsterdam Airport Schiphol.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
TKI 11 december 2012 Unieke proef voor fosfaatwinning op Schiphol Hans Huis in 't Veld 11 november 2012 “Het stimuleren van samenwerking in de waterketen”
Iets heel anders
13 oktober 2012 Schone membranen voor schoon drinkwater Flip Witte krijgt uit handen van naamgever en ex-collega Willem Koerselman de Willem Koerselmanprijs 2011 03 april 2012 Willem Koerselmanprijs 2011 voor Witte