Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

“Het stimuleren van samenwerking in de waterketen”

11 november 2012Netwerken

Water vormt een van de topsectoren die door het ministerie van Economische Zaken zijn aangewezen. Hans Huis in ’t Veld, voorzitter van het Topteam Water: “Naast het stimuleren van samenwerking in de waterketen streven we naar invloed in Brussel, zodat onze onderzoeksprogramma’s nog beter aansluiten bij Europese initiatieven.”

Topsector Water kent 3 TKI’s – TKI Deltatechnologie, TKI Maritiem en TKI Watertechnologie – die bedoeld zijn om privaatpublieke samenwerking te stimuleren. Huis in ’t Veld: “Samenwerking staat centraal. Samenwerking binnen het TKI in consortia én samenwerking van de 3 TKI’s richting NWO, in de vorm van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen. Juist op de grensvlakken van de traditionele sectoren vindt innovatie plaats. De TKI-regeling moet leiden tot veelbelovende nieuwe businesscases.”

Crosssectorale verbanden

Ook crosssectorale verbanden hebben de aandacht van Huis in ’t Veld. “Wereldwijd gaat het meeste water op aan landbouw en irrigatie. Het is dan ook noodzakelijk dat de topsector Water kijkt naar de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw, en andersom. Maar ook met Energie zijn er raakvlakken, denk aan windmolens op zee en (stedelijke) vraagstukken rond water, ondergrond, infrastructuur, installaties en gebouwen. Het afgelopen jaar waren we druk bezig met het inrichten van de topsector, maar het komende jaar besteden we zeker meer aandacht aan deze verbanden.”

Europese markt

Voor de export van Nederlandse initiatieven sluit het Topteam Water aan bij het Kernteam Export & Promotie. “We stellen een strategische reisagenda op voor ministers, zijn bezig om regelingen op het gebied van kredietfinanciering en garanties op het niveau van andere landen te krijgen, en onderzoeken hoe publieke instellingen, zoals waterbedrijven, zich op de Europese markt kunnen begeven.” Ook via Brussel probeert Huis in ’t Veld invloed te krijgen. “Het Europese beleid vertoont 1-op-1 raakvlakken met de Nederlandse topsectoren. En met flink wat Nederlanders op sleutelposities zorgen we ervoor dat onze onderzoeksprogramma’s ook in de toekomst zo goed mogelijk aansluiten bij grote EU-innovatieprogramma’s, zoals Horizon 2020.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
TKI workshops 03 november 2012 TKI Watertechnologie van start TKI 11 december 2012 Unieke proef voor fosfaatwinning op Schiphol
Iets heel anders
25 november 2012 Nanodeeltjes opsporen in het milieu en water 09 september 2012 Voorbereiding nieuwe laboratoria