Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Unieke proef voor fosfaatwinning op Schiphol

11 december 2012Onderzoek

Eind 2012 treft KWR samen met Amsterdam Airport Schiphol, Vewin en Evides Industriewater voorbereidingen voor een project waarbij fosfaat uit afvalwater wordt gewonnen op Schiphol. Het project ‘Sustainable airport cities’ is een van de eerste projecten die concreet van start gaan in het kader van het topsectorenbeleid, en wordt mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

Fosfaat is onmisbaar als belangrijke grondstof voor de voedselproductie voor de mens, plant en dier om te kunnen groeien. De voorraad wordt echter steeds kleiner door de groeiende behoefte aan voedsel in de wereld. Ook wordt veel fosfaat verspild door overbemesting en door het niet benutten van fosfaat uit afvalwater. Europa heeft zelf geen fosfaatmijnen, maar is afhankelijk van landen in bijvoorbeeld de Westelijke Sahara. Terugwinning en hergebruik van fosfaat is daarom voor Nederland en Europa van groot belang.

Watercyclus Schiphol

De watercyclus op Schiphol is vergelijkbaar met die van een kleine stad. Deze locatie is daarmee een goede omgeving voor een pilot naar het duurzaam terugwinnen en hergebruiken van fosfaat. Door fosfaat uit het afvalwater te halen verbetert de waterkwaliteit op en rond het luchthaventerrein. Het zuiveringsproces wordt efficiënter en er zijn minder hulpstoffen zoals chemicaliën nodig. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gewonnen fosfaat in de omgeving van Schiphol wordt afgezet bij bijvoorbeeld boeren. Zij kunnen het fosfaat gebruiken als kunstmest en tegelijkertijd het afzetproduct beoordelen. De resultaten hiervan vormen vervolgens input voor de onderzoekers om de technieken verder te verbeteren en te richten op de eindgebruiker. Hiermee wordt de economische haalbaarheid van deze methode verstevigd.

TKI

Hergebruik van fosfaat uit afvalwater ten behoeve van de voedselproductie

Stad van de toekomst

Het project ‘Sustainable airport cities’ wil ook andere sectoren motiveren om elkaar te versterken in het verduurzamen van hun activiteiten. Dit door middel van het toepassen van innovatieve technologie afkomstig uit de watersector. Als bijvoorbeeld ziekenhuizen, beheerders van drukbezochte openbare gebouwen en ook andere luchthavens en steden dit initiatief overnemen, is in de toekomst veel winst te verwachten. Met name op het gebied van milieu, economisch voordeel en het duurzaam terugwinnen van schaarse grondstoffen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
Hans Huis in 't Veld 11 november 2012 “Het stimuleren van samenwerking in de waterketen” SIWW 02 juli 2012 Van Loosdrecht wint Lee Kuan Yew Water Prize 2012
Iets heel anders
23 september 2012 Bacteriën opsporen met DNA-technieken