Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Urban hydroinformatics: Slim gebruikmaken van data

2 februari 2012Onderzoek

Urban hydroinformatics is het terrein van het effectief ontsluiten, modelleren en toepassen van informatie en kennis voor de watersector.

De samenleving wordt steeds meer bepaald door toenemende hoeveelheden data en informatie. We weten steeds meer, maar zijn nog niet altijd effectief in het snel bepalen van de werkelijke waarde van deze informatie. Onder de naam ‘urban hydroinformatics’ bundelt KWR activiteiten waarbij we kennis ontwikkelen en toepassen met inzet van informatietechnologieën in de keten van data-modellen-kennis-besluiten-effecten in de watersector. Dit leidt bijvoorbeeld tot een integrale aanpak van vraagstukken op het gebied van de stedelijke watercyclus, een onderwerp dat KWR met partnerinstituten onderzoekt.

73_Nieuwegein-239_A5-2

Data combineren

Christos Makropoulos (National Technical University, Athene): “Er ligt een unieke kans voor hydroinformatics om verschillende datastromen te combineren om zo slimmere diensten te ontwikkelen. Niet alleen data van de watervraag, maar ook van het energiegebruik, meningen van mensen en houdingen ten opzichte van de waterbedrijven. Deze data kun je bijvoorbeeld verkrijgen via sociale media.” Michiel Hootsmans (Chief Information Officer, KWR): “Hedendaagse vraagstukken vragen om het slim gebruikmaken van data. Zo krijgen we meer inzicht in de huidige en toekomstige opties voor een duurzame watercyclus.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
06 november 2012 City Blueprint legt stad langs de lat 04 juni 2012 Kees van Leeuwen hoogleraar ‘Water Management and Urban Development’
Iets heel anders
SIWW 02 juli 2012 Van Loosdrecht wint Lee Kuan Yew Water Prize 2012