Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Verzilting tegengaan met de zoethouder

22 februari 2012Onderzoek

Op veel plekken in Nederland is brak water ondiep in de ondergrond aanwezig. Bij het oppompen van zoet grondwater bestaat het risico dat ook onderliggend brak water naar de put toestroomt. Het opgepompte water is dan niet meer zomaar te gebruiken als bron voor drink- of proceswater.

De zoethouder houdt het zoete en brakke water in de ondergrond gescheiden. Door het opgepompte brakke water met membranen te ontzilten, kan het alsnog gebruikt kan worden. De zoute reststroom kan terug worden gepompt in de bodem. Onderzoeker Klaasjan Raat: ‘De grondlaag waarin het water wordt teruggepompt, moet eenzelfde zoutconcentratie hebben als de reststroom. Op die manier voorkom je dat de afvoer van die reststroom negatieve gevolgen heeft voor de grondwaterkwaliteit.’

Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3).

Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3).

Pilots

Pilots in Noardburgum (Vitens) en in Zevenbergen (Brabant Water) hebben aangetoond dat brakwaterwinning een effectieve strategie is tegen verzilting van grondwater en pompputten. In beide pilots heeft Raat de waterkwaliteitsveranderingen in de ondergrond nauwlettend gevolgd. Na twee jaar injecteren weet hij dat de effecten van injectie van de zoute reststroom beperkt zijn.

De pilot in Zevenbergen loopt nog. Daar werken ze nu aan het toevoegen van kooldioxide aan de zoute reststroom, om het neerslaan van kalk in de bodem en rondom de injectieput tegen te gaan. ‘In de praktijk betekent de zoethouder dat verzilte drinkwaterputten opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook in het buitenland is daarvoor veel belangstelling’ aldus Raat.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
De ontwikkelaars van de zoethouder 15 mei 2012 Internationale erkenning voor de zoethouder Klaasjan Raat en Ate Oosterhof 22 december 2012 Internationale toepassing van de zoethouder
Iets heel anders
26 september 2012 Rust en comfort in een groene omgeving