Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Von Asmuth promoveert op analyse grondwaterstanden

5 maart 2012Onderzoek

Sinds een aantal jaar is dankzij het computerprogramma Menyanthes eenvoudig zichtbaar te maken hoe veranderingen in de grondwaterstand verlopen. Onderzoeker Jos von Asmuth werkt al meer dan tien jaar aan het opbouwen en vervolmaken van dit programma. Hij promoveert aan TU Delft op dit baanbrekende werk, dat laat zien hoe heterogene, complexe systemen toch eenvoudig gedrag kunnen vertonen.

Grondwater is van belang voor al het aardgebonden leven. Veel processen hebben invloed op de grondwaterstand: regen, begroeiing, drainage, het winnen van water, enzovoorts. Voor inzicht in veranderingen in de grondwaterspiegel analyseer je metingen die je in de loop der tijd doet: tijdreeksanalyse. Tot zo’n tien jaar geleden was die analyse voorbehouden aan enkele specialisten. Met het softwareprogramma Menyanthes kan tegenwoordig vrijwel iedere (eco)hydroloog verklaren hoe een verandering tot stand is gekomen, en voorspellen wat het effect van waterbeheersmaatregelen of klimaatverandering zal zijn. Het merendeel van de waterbeherende instanties in Nederland (provincies, natuurorganisaties, waterbedrijven) gebruikt Menyanthes. Von Asmuth: ‘Je hebt alleen de data nodig. Menyanthes laat die vervolgens spreken.’

Von Asmuth promoveert op analyse grondwaterstanden

Gedrag van de grondwaterspiegel

Menyanthes bewijst zijn nut bijvoorbeeld bij de herstructurering van de Grensmaas. Menyanthes monitort voor Rijkswaterstaat wat de gevolgen zijn van de ingrepen, onder meer voor kwetsbare natuur aan de Belgische oever. Von Asmuth: ‘Het grote voordeel van Menyanthes is dat je niet langer ingewikkelde modellen van de ondergrond nodig hebt. Het gedrag van de grondwaterspiegel blijkt eenvoudig te zijn, ook al is de bodem complex. Meetreeksen zijn voor Menyanthes voldoende. De resultaten worden zichtbaar in ruimtelijke patronen. Dat voegt letterlijk een dimensie toe aan de techniek van tijdreeksanalyse.’

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
25 maart 2012 Bijdrage aan betrouwbaarheid Nationaal Hydrologisch Instrumentarium 19 februari 2012 Meer zien onder de grond - in drie dimensies
Iets heel anders
08 november 2012 Start Europees project DEMEAU