Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Waterschap is Grondstoffenfabriek

22 oktober 2012Onderzoek

Henry van Veldhuizen, strategisch adviseur Waterketen bij Waterschap Vallei en Veluwe, is een van de startmotoren achter De Grondstoffenfabriek. “De Energiefabriek bestond al. Omdat iedereen daar nadacht over energieneutraal en duurzaam produceren, ontstond het idee van De Grondstoffenfabriek. Met name fosfaat is een eindige grondstof en er zit veel fosfaat in het afvalwater. Volgens het cradle to cradle-principe wilden we de fosfaten weer terugbrengen in de cirkel. Ik kreeg de opdracht om dat te organiseren.”

Met een team van procestechnologen uit alle waterschappen denkt Van Veldhuizen na over de aanpak: welke stoffen kunnen we terugwinnen, en hoe kunnen we dat zo doen, dat ze hergebruikt kunnen worden. Daaruit zijn werkgroepen ontstaan die zich bezighouden met fosfaten, cellulose (papiervezels) en biopolymeren of zogenaamde bioplastics. “De papiervezels uit toiletpapier kunnen onder meer gebruikt worden als alternatieve grondstof in de chemische industrie, of als isolatiemateriaal. Van bioplastics kunnen bijvoorbeeld plantenpotten gemaakt worden.”

28a_henri_chris

Voorbeelden van projecten

Een van de manieren om fosfaten uit afvalwater te halen, is door het fosfaat met magnesium en stikstof te laten neerslaan als struviet. Dat kan gebruikt worden als meststof. Op verschillende locaties, zoals Amsterdam, Amersfoort, Olburgen, Cuijk, Tilburg en Hoogeveen, gaan de waterschappen struviet terugwinnen uit afvalwater. Het aantal plekken wordt de komende jaren uitgebreid.

Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waternet staat al een grote geavanceerde zeef die de cellulosevezels uit het afvalwater haalt. De vezels worden gecomposteerd en als mest uitgestrooid. “Dat is al een hele vooruitgang ten opzichte van verbranding,” zegt Van Veldhuizen. Maar hij is ambitieus: “We zijn nog niet klaar. We kunnen meer materialen uit het afvalwater halen, betere toepassingen vinden en op zoek gaan naar een hogere toegevoegde waarde voor de grondstoffen.”

28a_grondstoffenfabriek

Nieuwe dynamiek

Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de waterschappen, vindt Van Veldhuizen. Hij geniet van de nieuwe dynamiek die in de waterschapswereld is ontstaan: “We zitten in een enorme ontwikkeling, van waterzuiveraars naar grondstoffenproducten. Waar we voorheen min of meer onafhankelijk van elkaar opereerden, kunnen we nu niet meer zonder elkaar en zonder de samenwerking. Door de andere manier van werken gaat er een heel nieuwe, interessante wereld voor ons open!”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
13 augustus 2012 Blijvende aandacht voor hergebruik reststoffen 23 juni 2012 Bouwen aan een internationaal kenniscentrum
Iets heel anders
08 oktober 2012 Definitief ontwerp nieuwbouw afgerond