Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Waterverbruik Hamburg in kaart

10 augustus 2012Onderzoek

KWR brengt het waterverbruik van de Duitse stad Hamburg in kaart. Met het door KWR ontwikkelde simulatiemodel SIMDEUM worden metingen van het waterverbruik vergeleken met modellen, waardoor patronen in het waterverbruik zichtbaar worden. Op basis hiervan kunnen voorspellingen worden gedaan over toekomstig verbruik. Met deze gegevens kunnen distributienetten en waterwinningen toekomstbestendiger worden aangelegd.

Hamburg heeft te maken met afnemend waterverbruik. Ekkehard von Hoyningen-Huene en Thomas Werner, senior technologieontwikkelaars bij waterbedrijf Hamburg Wasser, lezen in een wetenschappelijk artikel over SIMDEUM en zijn geïnteresseerd. “We waren al langer op zoek naar alternatieven voor eindgebruikersonderzoek en verbruikspatronen in hydraulische modellen”, vertelt Werner. Via het internationale TRUST-netwerk, waaraan KWR en Hamburg Wasser deelnemen, hebben de organisaties al contact met elkaar. Er wordt een onderzoek gestart naar het waterverbruik van de stad. Gedurende een half jaar onderzoekt KWR met behulp van het simulatiemodel SIMDEUM hoeveel water er wanneer en door wie gebruikt wordt, en wat het toekomstig verbruik zal zijn.

Grote stap voorwaarts

De eerste resultaten zijn veelbelovend. “De mate waarin de gemeten en gesimuleerde patronen overeenkomen, bewijst de potentie van het model”, zegt Von Hoyningen. “Nu willen we achterhalen wat het bereik van het model is wat betreft het voorspellen van de toekomstige watervraag. Deze kennis is nodig om het model te implementeren in het dagelijkse werk met hydraulische modellen.” Werner is ook te spreken over de samenwerking met KWR. “De onderzoekers zijn betrouwbare en deskundige experts op het gebied van simulatie van waterverbruik, en ze zijn ook nog eens zeer sympathiek.” Beide onderzoekers uit Hamburg raden collega-waterbedrijven dan ook aan de mogelijkheden van SIMDEUM te verkennen. “SIMDEUM kan een grote stap voorwaarts zijn als het gaat om het accuraat dimensioneren van waterdistributienetwerken. Het heeft veel meer mogelijkheden dan de conventionele methode en zorgt voor een ontwikkeling van een statische naar een dynamische aanpak.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
06 januari 2012 Beter omgaan met spanningen 28 mei 2012 Eenvoudiger lekken en doorleveringen opsporen
Iets heel anders
02 februari 2012 Urban hydroinformatics: Slim gebruikmaken van data