Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Willem Koerselmanprijs 2011 voor Witte

3 april 2012Onderzoek

Flip Witte, ecohydroloog bij KWR en hoogleraar aan de VU, krijgt uit handen van naamgever en ex-collega Willem Koerselman de Willem Koerselmanprijs 2011 voor zijn artikel ‘A global study of relationships between leaf traits, climate and soil measures of nutrient fertility’ in het wetenschappelijke tijdschrift Global Ecology and Biogeography. De Willem Koerselmanprijs wordt elk jaar door KWR uitgereikt aan de KWR-onderzoeker die het meest geciteerde peer reviewed artikel heeft geschreven in het voorafgaande jaar.

Het veelgeciteerde artikel heeft Witte geschreven samen met een promovendus – Jenny OrdoƱez – en gaat over de relatie tussen voedselrijkdom van de bodem en de respons van de vegetatie. Het is onderdeel van breder KWR-onderzoek naar het robuuster (betrouwbaarder) maken van modellen die de effecten van klimaatverandering en hydrologie op bodem en vegetatie voorspellen.

Toekomstige vegetatie

Om de effecten van klimaatverandering in kaart te brengen, wordt nu onder meer gekeken naar de voorjaarsgrondwaterstand. Dit is geen robuuste maat omdat het voorjaar steeds anders valt en het een indirecte maat is voor datgene waar het planten werkelijk om gaat: voldoende water en zuurstof. Witte en zijn team stellen nieuwe modellen op en verzamelen meetgegevens op verschillende locaties. Hiermee kunnen ze straks betrouwbaarder voorspellen hoe de vegetatie er in het toekomstige klimaat uitziet, en hoeveel die dan verdampt.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
Vergraste heide (door Pijpenstrootje) als gevolg van te hoge stikstofneerslag en verdroging. 16 juni 2012 Herstel van natuur en economie gaan hand in hand 05 mei 2012 Wat doet klimaatverandering met de waterhuishouding?
Iets heel anders
30 maart 2012 Bedrijfstakonderzoek voor drinkwaterbedrijven vernieuwd