Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Zoet water opslaan in en terugwinnen uit zoute bodem

13 januari 2012BTO

Begin 2012 start een succesvolle pilot bij een kweker in Nootdorp. Regenwater wordt opgevangen en in de brakke ondergrond opgeslagen. KWR ontwikkelt een nieuw putontwerp, dat leidt tot een driemaal hoger terugwinrendement.

Omdat we ook in tijden van droogte zoet water nodig hebben voor land- en tuinbouw, industrie en drinkwatervoorziening, wordt in natte tijden zoet water opgeslagen in de bodem, om het in droge tijden weer te kunnen gebruiken. In kustgebieden is de ondergrond echter verzilt. Daarom doet KWR onderzoek naar manieren om zoet water in een brakke of zoute bodem op te slaan en later weer – zoet – terug te winnen. Het onderzoek wordt onder meer gefinancierd door Kennis voor Klimaat en stakeholders als de provincie, waterschappen en de tuinbouwsector.

Genoeg zoet water voor een jaar

Onderzoekers voeren modelberekeningen uit en doen veldproeven, bijvoorbeeld met een nieuw type putten, waarbij zoet water onderin kan worden geïnjecteerd en bovenin wordt teruggewonnen. Het terugwinrendement van ondergrondse opslag blijkt met zulke putten aanzienlijk hoger te worden. In de eerste veldproef bij een orchideeënkweker in Nootdorp stijgt het rendement van twintig naar zestig procent, ruim voldoende om de kweker het jaar rond van zoet water te voorzien. In de loop van 2013 starten nog twee veldproeven, waarin weer andere technieken worden onderzocht.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
Klaasjan Raat en Ate Oosterhof 22 december 2012 Internationale toepassing van de zoethouder Zoethouder 22 februari 2012 Verzilting tegengaan met de zoethouder
Iets heel anders
21 februari 2012 Beschermingszones rond waterwingebieden zijn groot genoeg